Home
» Nieuws » De iPad in de klas

Als je de berichtgeving over de iPad in het onderwijs een beetje volgt, zul je weten dat er zowel fervente voorstanders als fervente tegenstanders bestaan. Zoals altijd, zal de waarheid ergens in het midden liggen. Mobico geeft geen mening over het gebruik van de iPad in de klas, wel willen we een aantal mogelijkheden én een aantal educatieve apps noemen. In de blog over de iPad 2018 – de iPad die speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld – kun je meer lezen over de iPad zelf en de gebruikte technologie en software.

Onderwijs op maat

De leerkracht kan vanuit het programma Schoolwerk elke individuele leerling aansturen én zien hoe deze zich ontwikkelt. Opdrachten kunnen daardoor op maat gegeven worden en leerlingen kunnen in hun eigen tempo aan die opdrachten werken. Bovendien beschikt de iPad 2018 over technologie die leerlingen met dyslexie, concentratieproblemen en visuele problemen helpt. Ook daarom kan er op maat onderwijs geboden worden met de iPad.

Flexibel en gevarieerd onderwijs

Lesboeken zijn statisch. In het beste geval maken ze gebruik van opdrachten en stofverwerking die aansluit bij de leerling in de huidige tijd, maar nieuwe ontwikkelingen kun je niet snel meenemen en het inspelen op het nieuws is niet zo eenvoudig. Digitaal onderwijs is flexibel. Je kunt snel gebruikmaken van bijvoorbeeld nieuwe inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en het nieuws. Digitaal lesmateriaal kan bovendien interactief worden gemaakt.

Daarnaast is onderwijs met de iPad gevarieerd. Bewegende beelden en geluid kunnen veel extra’s bieden. Ook de mogelijkheden met Augmented Reality – waarbij extra informatie aan de werkelijkheid wordt toegevoegd – zullen steeds uitgebreider worden.

Populaire onderwijsapps

iTunes U is een platform waar hoogwaardige lespakketten en cursussen worden aangeboden en ontwikkeld. Momenteel zijn er meer dan 750.000 openbare cursussen beschikbaar en daarnaast nog eens duizenden niet-openbare colleges en cursussen. De iTunes U applicatie heeft een forum, een discussieplatform waar leerlingen klassikale discussies kunnen volgen en eraan bij kunnen dragen. De leerkracht figureert als moderator en kan bijvoorbeeld irrelevante reacties verwijderen en door het stellen van vragen een discussie sturen.

Explain Everything is een interactieve whiteboard app. Hij is vooral bedoeld om lesstof / theorie over te brengen. Je bereidt de les middels slides voor – waarbij je diverse bronnen en methoden kunt gebruiken – en speelt de presentatie op het whiteboard in de klas af. Je kunt objecten vastzetten, maar ook verslepen en er is een handige muisaanwijzer om tijdens de presentatie de aandacht op iets te vestigen. Omdat je de les met de leerlingen kunt delen, kunnen zij op elk gewenst moment de les nogmaals bekijken.

GeoGebra is een zeer complete app voor wis- en natuurkunde. Met meer dan een miljoen lessen, werkbladen, oefeningen en spelletjes voor vakken als statistiek, algebra, meetkunde, functies, vergelijkingen, driehoeksmetingen, waarschijnlijksheidsrekenen, enz.

Kahoot! is een in Noorwegen ontwikkelde app waarmee quizzen en toetsen gemaakt kunnen worden. Per vraag kan de leerkracht een tijdslimiet instellen en/of punten toekennen. Door het competitieve element worden leerlingen extra gestimuleerd de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Het speelbord kan op het whiteboard getoond worden, evenals het aantal deelnemers. Als leerkracht zie je meteen of iedereen in de klas wel meedoet.

Tynker for Schools is een app waarmee leerlingen kunnen leren programmeren en hun eigen games kunnen maken. Qua mogelijkheden is dit de opvolger van Hopscotch, ook een app voor de iPad om te leren programmeren. De app is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar.

Thinkrolls is een spel voor kinderen van 3 tot 8 jaar om kennis te maken met natuurkundige krachten als zwaartekracht, wrijving, elasticiteit, drijfvermogen, warmte enzovoorts. Logisch en creatief denken, ruimtelijk inzicht, geduld en timing worden met deze app gestimuleerd. Deze app is ook heel goed te gebruiken als educatief spel buiten school.